Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke More d.o.o.

Tvrtka More d.o.o. započela je 2020., a završila 15. 6. 2023. godine s provedbom projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke More d.o.o.“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021. – 2026.

Svrha predmetnog projekta je smanjiti potrošnju isporučene energije unutar projektne cjeline tvrtke More d.o.o. provedbom mjera korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Projekt se odnosi na postavljanje fotonaponske elektrane, zamjenu vanjske i unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom te zamjenu industrijskih viličara i električnih punionica energetski učinkovitijima.

Implementacija ovih mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije rezultirat će uštedama isporučene energije u iznosu od 1.516.435,13 kWh/god, odnosno 40,01%. Ušteda u potrošnji isporučene energije rezultirala je i smanjenjem negativnog utjecaja na okoliš putem smanjenja emisije stakleničkih plinova od 484,82 tCO2/god.

Razdoblje provedbe:
15.9.2020. – 15.6.2023. (33 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta:
11.665.498,25 HRK

Iznos EU potpore:
6.768.671,05 HRK