Ugradnja sustava OIE krovne fotonaponske elektrane FNP 2

Tvrtka More d.o.o. započela je 2023. godine s provedbom projekta „Ugradnja sustava OIE krovne fotonaponske elektrane FNP 2“, oznake MF-2023-1-1-248. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Modernizacijskog fonda putem poziva Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu MF-2023-1-1″.

Svrha predmetnog projekta je izgradnja fotonaponske elektrane u proizvodnom pogonu tvrtke More d.o.o. u cilju smanjenja potrošnje isporučene energije, emisija stakleničkih plinova te povećanja udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Projekt se odnosi na implementaciju fotonaponske elektrane koja će rezultirati minimalnom dodatnom godišnjom proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije od 409,95 MWh, uštedom isporučene električne energije od 10,78% te smanjenjem emisija stakleničkih plinova za 65,18 tCO2/godišnje. Do kraja životnog vijeka ulaganja se očekuje da će kumulativna ušteda isporučene energije iznositi 6.334,20 MWh te emisije stakleničkih plinova 1.007,10 tCO2.

Razdoblje provedbe:
19.6.2023. – 18.6.2025. (24 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta:
388.431,62 EUR

Iznos potpore Modernizacijskog fonda:
252.243,82 EUR